A P O I

Actualizacións novembro 2014 Imprimir Correo-e
Índice do artigo
Actualizacións novembro 2014
Page 2
Actualizacións APOI, marzo 2011
Actualización 10/2010
Todas as páxinas

Actualizacións APOI, xaneiro 2015

(período entre o 13-11-2014 e o 6-1-2015)

– Pezas publicadas, novas entradas

Incorporáronse 25 novos rexistros: MUS367-380, 388-398

– Partituras

Publicamos 14 novas partituras: MUS121, 131, 147, 222, 288, 307, 320, 324, 327, 343, 347, 357-358, 381

– Textos

Publicamos 20 novos textos: MUS227-229, 231-234, 270-271, 300, 342, 347, 349, 391-398

– Análises

Publicamos 14 novas análises: MUS121, 131, 147, 222, 288, 307, 320, 324, 327, 343, 347, 357-358, 381

– Destacados

Xa están publicados (e agradecemos aquí ao compilador Manuel Pérez Méndez a cesión do material) os restantes rexistros da cinta do gaiteiro de Poso con Alvito de Méndez (MUS366-380). As últimas fotografías de informantes subidas son as do sr. Jesús e de Magdalena Rivera Fernández, de Baralla, e a de Gumersinda Rodríguez de la Fuente (de Bértoa, Carballo, mais tomada na emigración, en Montevideo). Todas son da colección de Juan Parga. Entre os textos destacamos os brindos do Ribeira de Louzarela (MUS300) que, debido á súa extensión, aparecen na columna de partitura, en formato pdf.

Datos sobre o APOI, a 6 de xaneiro de 2014:

397 cortes publicados, de entre os cales 394 son de audio e 3 son de vídeo.

301 pezas vocais teñen o texto publicado.

175 pezas teñen a análise musical publicada.

175 pezas teñen a partitura publicada.


Actualizacións APOI, novembro 2014

(período entre o 22-07-2013 e o 13-11-2014)

– Pezas publicadas, novas entradas

Incorporáronse 55 novos rexistros: MUS227-234, 256, 328-365, 381-387

– Partituras

Foron publicadas 21 novas partituras: MUS097, 159-160, 172, 174, 208, 213, 281, 292-296, 328-334, 338

– Textos

Foron publicados 38 novos textos: MUS 294, 297-298, 308-316, 320-330, 338, 343-344, 354-359, 384-387

– Análises

Foron publicadas 26 novas análises: MUS044-045, 056-058, 060, 067, 159-160, 172, 174, 208, 281, 292-296, 328-334, 338

– Destacados

Publicamos por primeira vez material das compilacións de Juan Parga e da súa colección, con pezas instrumentais e vocais cuxa escoita recomendamos. Entre elas destacamos as primeiras publicacións no APOI de material da emigración (Montevideo, 1996) e tamén unha gravación do extraordinario intérprete Manuel López, o gaiteiro de Poso, corte ao que seguirán en breve o resto de rexistros da cinta. Novas e fenomenais gravacións de don Xesús Mato están dispoñibles para escoita e descarga (MUS227-234). Entre as partituras destacamos os cantos ornamentados números 097 e 292-296, as melodías de gaita de Manuel “da Carroceta” (MUS331-334), ademais dunha muiñeira instrumental (MUS208) interpretada por Florencio, “o cego dos Vilares”, de quen estamos a celebrar este ano o centenario do seu nacemento.

Datos sobre o APOI, a 13 de novembro de 2014:

372 cortes publicados, de entre os cales 369 son de audio e 3 son de vídeo.

281 pezas vocais teñen o texto publicado.

161 pezas teñen a análise musical publicada.

161 pezas teñen a partitura publicada.

 


 

Actualizacións APOI, xullo 2013

(período entre o 9-03-2011 e o 22-07-2013)

– Pezas publicadas, novas entradas

Incorporáronse 17 novos rexistros: MUS115, 195, 255, 257, 315-327.

– Textos

Pódense consultar no apartado de texto na táboa de resultados da Busca Avanzada.

Foron publicadas as transcricións de 44 textos, correspondentes ás pezas: MUS14, 112, 114-115, 122, 137, 150-153, 157, 189, 195, 205, 207, 217-218, 220-224, 247-250, 258-260, 264-269, 292-296, 299, 307.

– Partituras

Foron publicadas 40 novas partituras: MUS42, 93-95, 100, 102-105, 107-108, 113-115, 118-119, 124-125, 129-130, 132, 138, 144-146, 148, 176, 183, 195, 224, 226, 241, 243-244, 250, 252-253, 258, 269, 279.

– Análise musical

Pódese consultar na ficha da peza ou na táboa de resultados da Busca Avanzada.

Foron publicadas as análises de 35 pezas: MUS93-95, 100, 102-103, 105,108, 113-115, 118-119, 124, 129-130, 132, 138, 144-146, 148, 166, 176, 195, 224, 226, 241, 243-244, 250, 252-253, 258, 269.

– Outros

Foron revisadas e substituídas as partituras das pezas MUS55, 75 e 80. Foron corrixidas varias erratas entre os datos das análises: o nº de sílabas da MUS95; o íncipit e texto da MUS294 foi pasado á MUS150. Engadimos a lingua empregada das pezas 150 e 294 (galego) e o texto da peza da MUS103 foi cambiado polo correcto. O compás da peza MUS74 foi cambiado a 3/8 para harmonizala coa nova variante publicada desta melodía (MUS115).

– Destacados

Publicamos tres pezas da recollida até o de agora máis temperá no noso arquivo: anos 1973-1974. Gravounas don Xesús Mato en Quiroga (MUS317-319). Tres partituras de melodías en tempo rubato, as dúas primeiras emparentadas (MUS130, 253, 279). Tres variantes da melodía MUS29 (romance de La hermana cautiva), unha delas interpretada pola mesma informante nunha data posterior (MUS94, 250, 252).

Datos sobre o APOI, a 22 de xullo de 2013:

317 cortes publicados, de entre os cales 314 son de audio e 3 son de vídeo.

282 son pezas vocais (21 delas con acompañamento de instrumento melódico).

35 son pezas instrumentais.

31 pezas inclúen acompañamento de percusión.

243 pezas vocais teñen o texto publicado.

135 pezas teñen a análise musical publicada.

140 pezas teñen a partitura publicada.


 


Actualizacións marzo 2011

 

(período entre o 21-01 e o 9-03 de 2011)

– Pezas publicadas, novas entradas

Incorporáronse 32 novos rexistros: MUS 189, 247-250, 258-259, 290-314.

– Textos

Pódense consultar no apartado de texto na táboa de resultados da Busca Avanzada.

Foron publicadas as transcricións de 26 textos, correspondentes ás pezas: MUS 225-226, 235-236, 238-246, 251-253, 261-263, 277-281, 288-289.

– Partituras

Foron publicadas 30 novas partituras: MUS13-14, 36, 57, 61, 67, 71, 75, 84, 86, 89-91, 109, 112, 127, 140, 143, 155-156, 167-169, 182, 188, 221, 236, 261, 248, 285.

– Análise musical

Pódese consultar na ficha da peza ou na táboa de resultados da Busca Avanzada.

Foron publicadas as análises de 48 pezas: MUS62-63, 70-71, 73-77, 79-80, 86, 90, 94-98, 100, 102-104, 107, 109-113, 122, 125, 127, 140, 143, 155-156, 167-169, 182-183, 188, 221, 236, 238, 248, 260-261, 299.

– Outros

As pezas MUS51-56, 95, 284 foron readxudicadas ao compilador Francisco Rodríguez Gómez, colección de Baldomero Iglesias. Recadamos o nome completo do sr. Cesáreo, un destacado informante. Agora atoparase na lista de informantes como: García Sánchez, Cesáreo. Tamén aparece nos grupos Lagares, Ricardo [et al.] e Lagares, Ricardo; García, Cesáreo; Suárez, Rafael.

– Destacados

Queremos chamar a atención sobre a interesante métrica musical de 8 das novas partituras publicadas, reflectida no uso de compases de amalgama. Todas elas pertencen a romances relixiosos, e principalmente do ciclo de Nadal: MUS75, 90, 127, 248 (en compás de 5/8); MUS156-157 (compás de 7/8); MUS155, 168 (alternancia de 7/8 e 2/4).

Engadimos 7 novas compañeiras á até agora solitaria partitura de gaita no noso arquivo: MUS13, 36, 57, 61, 84, 91 e 285. Agradecemos a atenta revisión de Miguel Pérez Lorenzo das partituras da MUS36 e 91 e destacamos a formidable execución da MUS285.

En canto ás novas pezas publicadas, recomendamos especial atención ás recollidas por Xesús Mato da formidable informante Alicia Díaz Blanco (MUS247-250), os extensísimos brindos de Ribeira de Louzarela (MUS300) e os desafíos que se atopan entre as pezas MUS310-314.


Datos sobre o APOI, a 9 de marzo de 2011:

300 cortes publicados, de entre os cales 297 son de audio e 3 son de vídeo.

265 son pezas vocais (21 delas con acompañamento de instrumento melódico).

35 son pezas instrumentais.

30 pezas inclúen acompañamento de percusión.

200 pezas vocais teñen o texto publicado.

100 pezas teñen a análise musical publicada.

100 pezas teñen a partitura publicada.


 


Novidades no apartado de dixitalización e edición de fondos sonoros

 

8 outubro 2010


Contando co patrocinio da Deputación de Lugo, iniciáronse os traballos de edición do fondo compilado por don Xesús Mato, que na súa meirande parte corresponde a esta provincia. As cintas que integran este fondo foran xa dixitalizadas nunha fase previa. En breve se poderá contar coa publicación dunha selección delas para consulta a través de internet.

O estado xeral do apartado de dixitalización e edición do proxecto Sons e Voces da Identidade, relativo aos fondos das diferentes coleccións, é este:

Xosé Luís Rivas Cruz (Mini): 28 cintas dixitalizadas e editadas. Contén recollas en localizacións varias, destacando en número as de Terra de Montes (Pontevedra).

Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero): 439 cintas dixitalizadas, das cales 297 xa están editadas. O groso da colección está composto por rexistros provenientes do concello de Mesía. Nas recollas destes dous compiladores atópanse, ademais de música: entrevistas, contos, adiviñas, refráns, etc.

Xesús Mato: 39 cintas dixitalizadas, das cales 30 xa están editadas.

Juan Parga: 4 cintas (abertas) dixitalizadas. Inician esta colección unhas recollas da familia Fernández Trebolle (Monel - Becerreá, provincia de Lugo), de fin dos anos 60.

Xosé Manuel González Reboredo: 16 cintas dixitalizadas, que conteñen pezas musicais e entrevistas procedentes de traballos de campo realizados en diversos puntos de Galicia.

Dos fondos propios do Museo do Pobo Galego:

54 cintas dixitalizadas e editadas, correspondentes ao proxecto “Recupera-la tradición oral”, no que participaron centros escolares de concellos de A Coruña e Pontevedra.

32 cintas dixitalizadas, que fan parte dos rexistros de campo realizados por alumnos da Área de Antropoloxía social da Universidade de Santiago de Compostela, baixo a dirección do prof. Marcial Gondar.